Zdravotní důvody

 
 
 
Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky

 

Co je potřeba přinést do autoškoly?

 
  • výpis z karty řidiče z městského úřadu nebo magistrátu. POZOR - ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
  • žádost do autoškoly
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
 

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

 
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.
 

Jaký je rozsah přezkoušení?

 
Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

  1. test z pravidel o provozu n pozemních komunikacích a první pomoci
  2. praktická jízda (na vozidle každé skupiny, o kterou žádáte)

Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.
 

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

 
Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.
 

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

 
Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.
 

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (magistrátu)?

 
  1. doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
  2. doklad o zdravotní způsobilosti