Zákaz řízení

 
 
 

Chcete požádat o vrácení řidičského průkazu?

 
Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost

 

Co je potřeba přinést do autoškoly?

 
 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • výpis z karty řidiče z městského úřadu nebo magistrátu. POZOR - ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

 
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!
 

Jaký je rozsah přezkoušení?

 
Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

 1. test z pravidel o provozu n pozemních komunikacích a první pomoci
 2. praktická jízda (na vozidle každé skupiny, o kterou žádáte)

Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.
 

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

 
Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.
 

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

 
Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.
 

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (magistrátu)?

 
 1. doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 2. doklad o zdravotní způsobilosti
 3. dopravně-psychologické vyšetření (vyšetření u dopravního psychologa pro naše klienty zprostředkujeme)
 4. rozhodnutí o prominutí zbytku trestu, pokud bylo vydáno