Vrácení ŘP

 
 
 

Chcete požádat o vrácení řidičského průkazu?

 
POSTUPUJTE DLE NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ:


1. U svého praktického lékaře si nechte potvrdit formulář o zdravotní způsobilosti.

2. Objednejte se na PSYCHOTESTY - můžeme Vám zprostředkovat psychologické vyšetření.


3. Dostavte se do kanceláře naší autoškoly, kde s Vámi vyplníme
"Žádost o vrácení řidičského oprávnění" a přineste sebou rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti a v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení, které nabylo právní moci!!!

4. Naplánujeme s Vámi termín závěrečných zkoušek.


5. Až bude naplánován termín zkoušek, teprve poté si můžete požádat o "Výpis z karty řidiče"

na magistrátu dle místa vašeho trvalého bydliště ( nesmí být starší 30 dnů a nesmí být z Czech POINTu).

 

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

 
Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Zkoušku skládáte z pravidel silničního provozu (el. testem), údržby vozidla a praktické jízdy. Zkouška se provádí v rozsahu všech skupin ŘO, které vlastníte (např. A, B, C absolvujete 3x praktickou jízdu).
 

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

 
Přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci! (Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění, a to je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako "datum ukončení".
 

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

 
Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.
 

Vrácení řidičáku "B"

 
Připravíme Vás k závěrečným zkouškám:

1 jízda 45 min. s učitelem (neomezené konzultační hodiny z teorie ve skupině).

Administrativa přihlášení do autoškoly a přihlášení na zkoušku

Závěrečné zkouška obsahuje test 30 min. na MHMP + zkouška praktické jízdy s komisařem.

Nabízíme Vám termín závěrečných zkoušek, který je pravidelně schvalován MHMP. V tomto termínu může autoškola předvést na zkoušku maximálně 10 žáků, proto je nutné si včas rezervovat místo na těchto zkouškách.
 

Co je třeba doložit k žádosti o přezkoušení?

 
  • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
  • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
  • výpis z evidenční karty řidiče z pověřeného úřadu obce (nikoliv Czech POINTu)
  • žádost do autoškoly
  • posudek o zdravotní způsobilosti
  • posudek o absolvování dopravně-psychologického vyšetření