Ceník Autoškola Fischerová - Skupina B

 
 
 

Ceny řidičských průkazů, školení řidičů a kondičních jízd

 
B STANDARTNÍ VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL VE SKUPNĚ (2 – 3 měsíce)
(základní nabídka výcviku)
10 950,- Kč
B INDIVIDUÁLNÍ VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL
(teoretická výuka 1 žák + 1 učitel)
příplatek + 3 500,- Kč
B EXPRESNÍ VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL (1 měsíc)
(individuální teorie + přednost plánování výcviku)
příplatek + 4 500,- Kč
B KOMFORTNÍ VÝCVIK (VIP) NA OSOBNÍ AUTOMOBIL (1 měsíc)
(individuální teorie + přednost plánování výcviku + jízda začíná a končí dle dohody s žákem)
18 000,- Kč
B STUDENT – VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY STŘEDNÍCH ŠKOL A VYSOKÝCH ŠKOL
(od 5 uchazečů)
9 950,- Kč 

Výcvik v cizím jazyku (anglicky, rusky, německy)

 
B INDIVIDUÁLNÍ VÝCVIK 18 000,- Kč
B SKUPINOVÝ VÝCVIK od 15 000,- Kč
 

Kondiční jízdy

 


Pro žáky autoškolyPro žáky jiné autoškoly
KJ 1-5 hodin 440,- 450,-
KJ 6-10 hodin 435,- 445.-
VIP KJ 1 hodina 600,- 640,-
KJ víkendové 1-5 hodin 550,- 580,-
KJ víkendové 6-10 hodin 540,- 560,-

 
KONDIČNÍ JÍZDA (hodina zdokonalovacího výcviku pro držitele řidičského oprávnění)

 • Pro začínající řidiče nebo, kteří dlouhou dobu neřídili motorové vozidlo a chtějí znovu získat jistotu za volantem
 • Pravidelně neřídí a chtějí si řidičské dovednosti uchovat
 • Chtějí se naučit určitou trasu
 • Chtějí vyzkoušet určitý typ vozidla
 
B PRVNÍ ZKOUŠKA - KOMPLETNÍ Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 700,- Kč
B OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAVIDEL PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 100,- Kč
B OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAKTICKÉ JÍZDY 400,- Kč
B STORNO POPLATEK 1 000,- Kč
 

Výhodné cenové balíčky

 
B BALÍČEK 1 - ŠKOLA PARKOVÁNÍ (3 jízdy) 1 200,- KčB BALÍČEK 2 - SPECIÁL - 2 KONDIČNÍ JÍZDY NA OSOBNÍ AUTOMOBIL ( 2 hodiny KJ )( náročné křižovatky, tunely, obchodní centra ) 770,- Kč
B BALÍČEK 3 - MĚSTO - 4 KONDIČNÍ JÍZDY NA OSOBNÍ AUTOMOBIL ( 4 hodiny KJ )( jízda v běžném provozu, parkování ) 1 500,- Kč
B BALÍČEK 4 - DÁLNICE - 2 KONDIČNÍ JÍZDY NA OSOBNÍ AUTOMOBIL ( 2 hodiny KJ )( jízda po dálnicích a silnicích 1 a 2 třídy mimo Prahu ) 780,- Kč
B BALÍČEK 5 - “ PRO VÁS“ - 4 KONDIČNÍ JÍZDY NA OSOBNÍ AUTOMOBIL( jízdy dle vašeho přání – individuelně naplánovaná trasa dle požadavku zákazníka) smluvní cena
dle dohodnuté trasy
 

Vrácení řidičského oprávnění

 
B 1 VÝCVIKOVÁ JÍZDA + PŘEZKOUŠENÍ Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Odborně Vám poradíme ,kdy a za jakých podmínek můžete své řidičské oprávnění získat zpět.

 • Zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem
 • Zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného soudem
 • Ztráta řidičského oprávnění 12 bodů – rok od ztráty ŘO
 • Pozbyli jste ŘO ze zdravotních důvodů

  Cena je uvedena bez magistrátního poplatku.
3 500,- Kč
B
  BLESKOVÉ VRÁCENÍ ŘIDIČÁKU - tzv. mimořádné zkoušky
  Požádáme pro Vás na Magistrátu hl. m. Prahy o mimořádný termín zkoušek.
  Jako jednotlivce Vás doprovodíme na zkoušky, přistavíme pro Vás individuálně vozidlo na zkušební jízdy.
4 500,- Kč
 

Opravné zkoušky a ostatní platby

 
B OPVP - OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAVIDEL PROVOZU (přihlášení na zkoušku PSP s přítomností učitele) 500,- Kč
B OPJ - OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAKTICKÉ JÍZDY (přihlášení na zkoušku, poskytnutí učitele a vozidla na opravnou zkoušku) 500,- Kč
B PŘESTUP Z JINÉ AUTOŠKOLY (přihlášení na autoškolu + přihlášení na zkoušku z jízdy) 500,- Kč
B VÝHODNÝ BALÍČEK OPRAVNÉ ZKOUŠKY Z PRAKTICKÉ JÍZDY „TAK ZNOVU A LÉPE“
(3 JÍZDY DOPLŇKOVÉHO VÝCVIKU + OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAKTICKÉ JÍZDY)
1350,- Kč
B ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
 • 1 - 5 OSOB
 • 6 – 10 OSOB
 • 11 - 15 OSOB
 • 16 a více OSOB

500,-/OSOBU
450,-/OSOBU
430,-/OSOBU
400,-/OSOBU
B NEOMLUVENÝ PROSTOJ (1 hod /45 minut)
(nedostavení se na vyučovací hodinu – trenažeru/ praktické jízdy bez řádné omluvy předem 24 hod. svému instruktorovi výcviku)
250,- Kč
B ÚHRADA FORMOU SPLÁTEK DLE SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE - musí být složena částka 40% a za každý započatý měsíc je částna navýšena o poplatek 500,- Kč
B DUPLIKÁT PRŮKAZKY 100,- Kč
B HODINA VÝCVIKU NA AUTOTRENAŽERU 280,- Kč
B BALÍČEK „ MŮJ ZAČÁTEK“ NA AUTOTRENAŽERU (4 hodiny) 1 000,- Kč
 

Správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy

 
B PRVNÍ ZKOUŠKA - KOMPLETNÍ Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 700,- Kč
B OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAVIDEL PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 100,- Kč
B OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAKTICKÉ JÍZDY 400,- Kč
B STORNO POPLATEK 1 000,- Kč
 

Poplatky autoškole

 
B Storno výcviku - vrácení dokumentace a vyúčtování500,- Kč
B Převod výcviku na jinou autoškolu - vyhotovení dokumentace a vyúčtování 1 000,- Kč
BPoplatek za 1. zkoušku300,- Kč
B STORNO POPLATEK - absence na zkoušce500,- Kč
 
UPOZORNĚNÍ

PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ŽÁKY AUTOŠKOLY - ÚHRADA SE PROVÁDÍ PŘI PRVNÍ HODINĚ KURZU A TO BUĎ PLATBOU V HOTOVOSTI NEBO PLATEBNÍM PŘÍKAZEM A TO VŽDY DO 10 DNŮ - POKUD, ŽÁK V TERMÍNU NEZAPLATÍ PŘIPOČÍTÁVÁ SE POPLATEK ZA ÚHRADU SPLÁTEK
 
Cena autoškoly nezahrnuje správní poplatek Magistrátu hlavního města Prahy za vlastní provedení závěrečné zkoušky zkušebním komisařem a první zkoušku.
 
Ceník platný od 1. 10. 2018. Ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu. Všechny vyučovací hodiny výuky a výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.