Ceník Autoškola Fischerová - Skupina B

 
 
 

Ceny řidičských průkazů skupiny B a ostatní

 
Druh výuky, výcviku a ostatní Základní cena + připlatky (Kč) Cena celkem (Kč)
STANDARTNÍ VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL VE SKUPNĚ (3 – 4 měsíce)
(základní nabídka výcviku 28 HOD. VÝCVIK JÍZDY)
MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA
22 000
22 000
!!!! DOPORUČUJEME !!!! PLUS 12 ( 40 HOD. VÝCVIK JÍZDY )
STANDARTNÍ VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL VE SKUPNĚ (3 – 4 měsíce)
(základní nabídka výcviku)
MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA
+ 6 600
28 600
STANDARTNÍ VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL VE SKUPINĚ (3 – 4 měsíce) (základní nabídka výcviku)
AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

27 000
INDIVIDUÁLNÍ VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL (3 – 4 měsíce)
(teoretická výuka 1 žák + 1 učitel)
+ 5 000
27 000
EXPRESNÍ VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL (1-2 měsíce)
(individuální teorie + přednost plánování výcviku)
+ 8 000 30 000
KOMFORTNÍ VÝCVIK (VIP) NA OSOBNÍ AUTOMOBIL (1 měsíc)
(individuální teorie + přednost plánování výcviku + jízda začíná a končí dle dohody s žákem)
+ 12 000
34 000
STUDENT – VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY STŘEDNÍCH ŠKOL A VYSOKÝCH ŠKOL
(3 – 4 měsíce)
(od 5 uchazečů - Jen cena pro smluvní školy )

21 000
DOPLŇKOVÁ ZKOUŠKA - zrušení omezení na automatickou převodovku
(1 hod. praktické jízdy v ceně )
6 000
NEOMLUVENÝ PROSTOJ (1 hod /45 minut)(nedostavení se na vyučovací hodinu – trenažeru/ praktické jízdy bez řádné omluvy předem 24 hod. svému instruktorovi výcviku) 250
ÚHRADA FORMOU SPLÁTEK DLE SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE - musí být složena částka 50% a za každý započatý měsíc je částka navýšena o poplatek 500
DUPLIKÁT PRŮKAZKY 200
HODINA VÝCVIKU NA AUTOTRENAŽERU 600
BALÍČEK „ MŮJ ZAČÁTEK“ NA AUTOTRENAŽERU (4 hodiny)
1 800
 

Ceník vrácení řidičského průkazu

 
Druh Vrácení ŘP Cena
(Kč)
1 VÝCVIKOVÁ JÍZDA + PŘEZKOUŠENÍ Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Odborně Vám poradíme ,kdy a za jakých podmínek můžete své řidičské oprávnění získat zpět.

 • Zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem
 • Zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného soudem
 • Ztráta řidičského oprávnění 12 bodů – rok od ztráty ŘO
 • Pozbyli jste ŘO ze zdravotních důvodů

  Cena je uvedena bez magistrátního poplatku.
6 000
  BLESKOVÉ VRÁCENÍ ŘIDIČÁKU - tzv. mimořádné zkoušky
  Požádáme pro Vás na Magistrátu hl. m. Prahy o mimořádný termín zkoušek.
  Jako jednotlivce Vás doprovodíme na zkoušky, přistavíme pro Vás individuálně vozidlo na zkušební jízdy.
7 500
 

Ceník kondičních jízd

 
DruhPočet hodin Pro žáky autoškoly
(Kč)
Pro žáky jiné autoškoly
(Kč)
KJ 1 - 5 hodin 700750
KJ 5 - 10 hodin 650700
VIP KJ 1 hodina 850900
KJ víkendové 1 - 5 hodin 800850
KJ víkendové 6 - 10 hodin 750800
KJ - automatická převodovkaPříplatek +100,- Kč za vyuč. hod.

 

Ceník školení řidičů - referentských vozidel do 3,5t

 
Počet osob
Cena
(Kč/Osoba)
1 - 5 550
6 - 10 500
11 - 15 450
16 a více 400
 

Výcvik v cizím jazyku (anglicky, rusky, německy)

 
Druh výcvikuCena
(Kč)
INDIVIDUÁLNÍ VÝCVIK od 30 000
SKUPINOVÝ VÝCVIK od 27 000
 

Správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy

 
Druh zkoušekCena
(Kč)
PRVNÍ ZKOUŠKA - KOMPLETNÍ Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 700
OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAVIDEL PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 100
OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAKTICKÉ JÍZDY 400
 

Opravné zkoušky a ostatní platby

 
Druh opravné zkoušky Cena + Magistr. poplatek
(Kč)
Cena celkem
(Kč)
OPVP - OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAVIDEL PROVOZU
(přihlášení na zkoušku PSP s přítomností učitele)
900 + 100
1 000
OPJ - OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAKTICKÉ JÍZDY
(přihlášení na zkoušku, poskytnutí učitele a vozidla na opravnou zkoušku)
1 200 + 400
1 600
VÝHODNÝ BALÍČEK OPRAVNÉ ZKOUŠKY Z PRAKTICKÉ JÍZDY „TAK ZNOVU A LÉPE“
(4 JÍZDY DOPLŇKOVÉHO VÝCVIKU + OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAKTICKÉ JÍZDY + MP)
2 400 + 400
2 800
OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z JÍZDY - INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN2 000
 

Poplatky autoškole

 
Storna a poplatkyCena
(Kč)

STORNO VÝCVIKU - vrácení dokumentace a vyúčtování (ješte výuka a výcvik nezačal) 1 000
PŘEVOD VÝCVIKU NA JINOU AUTOŠKOLU - vyhotovení dokumentace a vyúčtování 2 000
POPLATEK ZA 1. ZKOUŠKU PSP 300
PŘESTUP Z JINÉ AUTOŠKOLY (přihlášení na autoškolu + přihlášení na zkoušku z jízdy ) + (jízdy dle ceníku podle odjetých jízd) 1 500
STORNO POPLATEK - Absence na zkoušce (neomluvená nebo zrušena zkouška - 2 pracovní dny před zkouškou)1 000
Pokud žadatel 3x neuspěl u některé zkoušky ( teoretické nebo praktické ) musí výcvik nebo výuku absolvovat znovu. Jen tu zkoušku z které neprospělTeoretická část : 8000
Praktická část : 15000
 
UPOZORNĚNÍ

PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ŽÁKY AUTOŠKOLY - ÚHRADA SE PROVÁDÍ PŘI PRVNÍ HODINĚ KURZU A TO BUĎ PLATBOU V HOTOVOSTI NEBO PLATEBNÍM PŘÍKAZEM NA ÚČET Č.: 2111715163/2700 A TO VŽDY DO 10 DNŮ - POKUD, ŽÁK V TERMÍNU NEZAPLATÍ PŘIPOČÍTÁVÁ SE POPLATEK ZA ÚHRADU SPLÁTEK
 
Cena autoškoly nezahrnuje správní poplatek Magistrátu hlavního města Prahy za vlastní provedení závěrečné zkoušky zkušebním komisařem a první zkoušku PSP.
 
Ceník platný od 1.1. 2022. Ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu. Všechny vyučovací hodiny výuky a výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.
 
 

Ceník vrácení řidičského průkazu