12 bodů

 
 
 
Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

 

Co je potřeba přinést do autoškoly?

 
  • výpis z karty řidiče z Městského úřadu nebo Magistrátu. POZOR - ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
  • žádost do autoškoly
 

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

 
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení“.
 

Jaký je rozsah přezkoušení?

 
Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

  1. test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
  2. praktická jízda

Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.
 

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

 
Teoreticky nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme a nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.
 

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

 
Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.
 

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (Magistrátu)?

 
  1. doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
  2. doklad o zdravotní způsobilosti
  3. dopravně psychologické vyšetření (vyšetření u dopravního psychologa pro naše klienty zprostředkujeme).