Ceník Autoškola Fischerová - Skupina B

 
 
 

Ceny řidičských průkazů skupiny B a ostatní

 
Druh výuky, výcviku a ostatní Základní cena + připlatky (Kč) Cena celkem (Kč)
STANDARTNÍ VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL VE SKUPNĚ (3 – 4 měsíce)
(základní nabídka výcviku 28 HOD. VÝCVIK JÍZDY)
MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA
13 500
(Základní cena)
13 500
!!!! DOPORUČUJEME !!!! PLUS 12 ( 40 HOD. VÝCVIK JÍZDY )
STANDARTNÍ VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL VE SKUPNĚ (3 – 4 měsíce)
(základní nabídka výcviku)
MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA
+ 4 300
17 800
STANDARTNÍ VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL VE SKUPINĚ (3 – 4 měsíce) (základní nabídka výcviku)
AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
+ 2 500 16 000
INDIVIDUÁLNÍ VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL (3 – 4 měsíce)
(teoretická výuka 1 žák + 1 učitel)
+ 4 000
17 500
EXPRESNÍ VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL (1-2 měsíce)
(individuální teorie + přednost plánování výcviku)
+ 7 000 20 500
KOMFORTNÍ VÝCVIK (VIP) NA OSOBNÍ AUTOMOBIL (1 měsíc)
(individuální teorie + přednost plánování výcviku + jízda začíná a končí dle dohody s žákem)
+ 12 000
25 500
STUDENT – VÝCVIK NA OSOBNÍ AUTOMOBIL PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY STŘEDNÍCH ŠKOL A VYSOKÝCH ŠKOL
(3 – 4 měsíce)
(od 5 uchazečů )

13 000
DOPLŇKOVÁ ZKOUŠKA - zrušení omezení na automatickou převodovku
(1 hod. praktické jízdy v ceně )
4000
NEOMLUVENÝ PROSTOJ (1 hod /45 minut)(nedostavení se na vyučovací hodinu – trenažeru/ praktické jízdy bez řádné omluvy předem 24 hod. svému instruktorovi výcviku) 250
ÚHRADA FORMOU SPLÁTEK DLE SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE - musí být složena částka 40% a za každý započatý měsíc je částna navýšena o poplatek 500
DUPLIKÁT PRŮKAZKY 100
HODINA VÝCVIKU NA AUTOTRENAŽERU 350
BALÍČEK „ MŮJ ZAČÁTEK“ NA AUTOTRENAŽERU (4 hodiny)
1200
 

Výcvik v cizím jazyku (anglicky, rusky, německy)

 
Druh výcvikuCena
(Kč)
INDIVIDUÁLNÍ VÝCVIK od 20 000
SKUPINOVÝ VÝCVIK od 18 000
 

Správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy

 
Druh zkoušekCena
(Kč)
PRVNÍ ZKOUŠKA - KOMPLETNÍ Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 700
OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAVIDEL PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 100
OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAKTICKÉ JÍZDY 400
 

Opravné zkoušky a ostatní platby

 
Druh opravné zkoušky Cena + Magistr. poplatek
(Kč)
Cena celkem
(Kč)
OPVP - OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAVIDEL PROVOZU
(přihlášení na zkoušku PSP s přítomností učitele)
500 + 100
600
OPJ - OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAKTICKÉ JÍZDY
(přihlášení na zkoušku, poskytnutí učitele a vozidla na opravnou zkoušku)
1000 + 400
1 400
VÝHODNÝ BALÍČEK OPRAVNÉ ZKOUŠKY Z PRAKTICKÉ JÍZDY „TAK ZNOVU A LÉPE“
(4 JÍZDY DOPLŇKOVÉHO VÝCVIKU + OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z PRAKTICKÉ JÍZDY - ZDARMA)
2 200 + 400
2 600
 

Poplatky autoškole

 
Storna a poplatkyCena
(Kč)

STORNO VÝCVIKU - vrácení dokumentace a vyúčtování (ješte výuka a výcvik nezačla) 1 000
PŘEVOD VÝCVIKU NA JINOU AUTOŠKOLU - vyhotovení dokumentace a vyúčtování 2 000
POPLATEK ZA 1. ZKOUŠKU 300
PŘESTUP Z JINÉ AUTOŠKOLY (přihlášení na autoškolu + přihlášení na zkoušku z jízdy ) + (jízdy dle ceníku podle odjetých jízd) 1 500
STORNO POPLATEK - Absence na zkoušce1 000
 
UPOZORNĚNÍ

PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ŽÁKY AUTOŠKOLY - ÚHRADA SE PROVÁDÍ PŘI PRVNÍ HODINĚ KURZU A TO BUĎ PLATBOU V HOTOVOSTI NEBO PLATEBNÍM PŘÍKAZEM A TO VŽDY DO 10 DNŮ - POKUD, ŽÁK V TERMÍNU NEZAPLATÍ PŘIPOČÍTÁVÁ SE POPLATEK ZA ÚHRADU SPLÁTEK
 
Cena autoškoly nezahrnuje správní poplatek Magistrátu hlavního města Prahy za vlastní provedení závěrečné zkoušky zkušebním komisařem a první zkoušku.
 
Ceník platný od 1.6. 2020. Ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu. Všechny vyučovací hodiny výuky a výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.